Skip to Content

Законодательство

Международные документы:
1. UN Orange book. Recommendations for the Transport of Dangerous Goods, издание ООН, текущая версия.
2. Приложение 18 к Чикагской конвенции.
3. «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», издание ИКАО, текущая версия
4. «Dangerous goods regulations», издание ИАТА, текущая версия.

Примечание: В статье 8 Воздушного Кодекса Украины «Сфера действия авиационных правил» записано:
«Если международным соглашением в области международного воздушного права, участником кото-рого является Украина, устанавливаются другие авиационные правила, чем те, которые предусмотрены ее законодательством, то применяются нормы международного соглашения».

Украинские нормативно-правовые документы:
1. Воздушный Кодекс Украины (утвержденный Постановлением Верховной Рады Украины №3393-VI от 19.05.2011 года).
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 року «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення HB на випадок настання негативних наслідків під час перевезення HB».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України №690-р від 20.11.2003 року «Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання».
4. Наказ Державіаслужби №822 від 02.11.2005 «Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом».
5. Наказ Державіаслужби №186 від 014.03.2006 «Правила повітряних перевезень вантажів».